Regulamin pobytu i rezerwacji

Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:

  • wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: listem lub w formie elektronicznej poleskizakatek@gmail.com
  • telefoniczne zamówienie pobytu, potwierdzone korespondencją e- mail, precyzującą warunki dokonanej rezerwacji.

 

Szanowni Państwo, witamy na terenie Siedliska Poleski Zakątek.

Pragniemy zaspokoić Państwa potrzebę wypoczynku w sposób bezpieczny oraz spokojny. W tym celu służy niniejszy regulamin, który określa zasady korzystania z domu.

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu Domku dla Gości.

2. O Państwa komfortowy pobyt i spokojny wypoczynek na miejscu zadba Właściciel, wszelkie uwagi, usterki prosimy zgłaszać na bieżąco pod nr tel. + 48 608-502-132.

3. W momencie dokonania rezerwacji i wpłacenia zaliczki na pobyt w Siedlisku Poleski Zakątek, w wysokości 30% umówionej kwoty, postanowienia regulaminu uważa się za zaakceptowane.

4. Zaliczkę na rezerwację Domku dla Gości należy wpłacić na konto: Trans-Mar Sp. z o.o. , ul. Lubelska 78, 22-200 Włodawa, nr konta: 33 1020 1563 0000 5702 0135 7854. Brak wpłaty zaliczki w umówionym terminie od momentu deklaracji pobytu, spowoduje anulowanie rezerwacji.

5. Pozostałą część opłaty należy uiścić w dniu przyjazdu.

6. Do korzystania z Domu uprawnione są osoby zakwaterowane.

7. Doba rozpoczyna się od godz. 16.00 w dniu przyjazdu do 11.00 ostatniego dnia pobytu.

8. Koszt pobytu obejmuje: zakwaterowanie z możliwością użytkowania całego wyposażenia domku: ręczniki i pościel, media (prąd, woda, TV, Internet) w tym grill, miejsce na ognisko.

9. Każdy z Gości zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domu w stanie zastanym. Niedostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty.

10. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.

11. Goście nie mogą przekazywać domu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

12. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domu nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenia mienia (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, Właściciel posesji nie ponosi odpowiedzialności.

13. Wszelkie uszkodzenia, zniszczenia, usterki należy zgłaszać natychmiast do Właściciela.

14. Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu.

15. Na terenie Siedliska Rodzice lub Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz wszelkie skutki działania dzieci i osób niepełnoletnich.

16. Rodzice małych dzieci zobowiązani są do zabezpieczenia materacy przed przemoczeniem lub zabrudzeniem, na których śpią ich pociechy. Koszty czyszczenia pokrywają opiekunowie.

17. Parkowanie samochodów jest możliwe w wyznaczonym miejscu na terenie posesji. Parking jest bezpłatny.

18. W Domu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

19. Przebywający na terenie posesji winien przestrzegać przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, a w szczególności zabrania się: używać przyrządów lub aparatów zasilanych energia eklektyczną lub gazową nie będących wyposażeniem domku i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe, np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych, wnoszenia do Domku dla Gości łatwopalnych lub wybuchowych materiałów oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu, rozpalania ogniska oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym, używania i posługiwania się bronią sportową oraz pneumatyczną (np.wiatrówką), używania sprzętu grającego podczas ciszy nocnej,

20. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe niezależne od niego niedogodności, np. czasowy brak wody lub prądu, zanik sieci internetowej, prądu lub wody

21. W Domku obowiązuje całkowity zakaz przebywania i przetrzymywania zwierząt.

22. Przed opuszczeniem posesji należy posprzątać domek, teren wokół oraz usunąć nieczystości do kosza na śmieci.

23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych.

24. Prosimy o niezabieranie publikacji, przewodników, map, ulotek itp., które znajdują się w każdym domku, aby mogły posłużyć również następnym Gościom.

25. Korzystanie w domkach z urządzeń elektrycznych innych niż stanowiące wyposażenie (np. suszarka do grzybów, prostownik) wymaga naszej zgody.

26. Goście zobowiązani są do zamykania w domkach okien i okiennic. W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo wejścia do domku podczas nieobecności Gości.

27. Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego poprzez niezakłócanie hałasem spoczynku nocnego innych osób w tym zwłaszcza w godzinach od 23:00 – 6:00.

28. Przedmioty, pozostawione przez gości będą przechowywane w Siedlisku przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przejdą na własność Siedliska.

29. Goście opuszczający domek zobowiązani są do pozostawienia go w stanie takim, w jakim został on im przekazany. Użytkownik zobowiązany jest do posprzątania domku, niewywiązanie się z regulaminu skutkuje opłatą za sprzątanie w wysokości 150 zł. W przypadku trwałego zniszczenia sprzętu z winy użytkownika będzie on obciążony wartością zniszczonego przedmiotu.

30. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości: do 30 dni przed planowanym przyjazdem 30% wartości rezerwowanego pobytu, – na mniej niż 30 dni przed planowanym przejazdem 40% wartości rezerwowanego pobytu, – w przypadku braku przybycia bez anulowania rezerwacji 100% wartości rezerwowanego pobytu.

 

avatar