Regulamin pobytu i rezerwacji

I Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:

 • wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: listem lub w formie elektronicznej poleskizakatek@gmail.com
 • telefoniczne zamówienie pobytu, potwierdzone korespondencją e- mail, precyzującą warunki dokonanej rezerwacji.

 1. Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą opisaną powyżej wyślemy do państwa potwierdzenie rezerwacji.

 2. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.

 3. Zadatek o którym mowa winien być wpłacony na konto w formie przelewu bankowego lub gotówki nr konta 33 1020 1563 0000 5702 0135 7854 Trans-Mar Sp. z o.o., ul. lubelska 78, 22-200 Włodawa NIP 565 15 00 114
 4. Zadatek należy wpłacić w ciągu trzech dni od daty dokonania rezerwacji.

 5. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę zaksięgowania przelewu bankowego.

 6. Pozostała kwota płatna na miejscu przy zakwaterowaniu w dniu przyjazdu z góry.

 7. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, rezerwacja zostanie anulowana.

 8. Naliczanie wartości rezerwowanych usług następuje zgodnie z obowiązującym w czasie dokonania rezerwacji cennikiem.

II Anulowanie rezerwacji

 1. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości:do 30 dni przed planowanym przyjazdem 30% wartości rezerwowanego pobytu, – na mniej niż 30 dni przed planowanym przejazdem 40% wartości rezerwowanego pobytu, – w przypadku braku przybycia bez anulowania rezerwacji 100% wartości rezerwowanego pobytu.

 2. Kwota wpłacona z tytułu rezerwacji, pomniejszona o opłatę za rezygnację z rezerwacji, zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

 3. Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub opłaconego pobytu.

III Warunki pobytu

1. Doba hotelowa zaczyna się u nas od godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.

2. Na miejscu nie ma możliwości płacenia kartami płatniczymi.
avatar